Betingelse for forhandleraftale

Det er en ufravigelige betingelse for en forhandleraftale, at forhandleren har en gyldig R-1 certificering til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter.