Om Aurocon ApS

Aurocon ApS ønsker at bidrage til en human og giftfri skadedyrsbekæmpelse

Preben Asp er grundlægger af Aurocon ApS (Automated Rodent Control) og manden bag vores patenterede giftfri IOT flerdrabsfælde, AuroTrap. Med udgangspunkt i mere end 8 års praktisk erfaring fra skadedyrsbranchen har Preben omhyggelig udtænkt alle detaljer i flerdrabs muse- og rottefælden. 

Virksomheden er placeret i Aars i Vesthimmerland, hvorfra vi leverer fælder til hele verden.

Hos Aurocon ApS ønsker vi at bidrage til en grønnere skadedyrsbekæmpelse med fokus på sikring mod rotter og mus, uden brug af gift. Med en stadig mere restriktiv lovgivning for brugen af rottegifte (antikoagulanter) har vi derfor udviklet en automatisk og intelligent rottefælde, som er et effektivt sikringsmiddel.

AuroTrap er en danskdesignet rottefælde med afsæt i flere års praktisk erfaring med skadedyrsbekæmpelse. Designet er gjort attraktivt for gnavere, bl.a. grundet den patentanmeldte “gennemløbsudformning”, som tiltrækker rotter og mus.

Vores innovative hardware, kombineret med en omfattende dataindsamling og automatisk rapportering, gør AuroTrap til et attraktivt valg til både forebyggelse og bekæmpelse af rotter og mus.

AuroTrap er nem at servicere, minimerer behovet for fysiske servicebesøg og giver en optimal sikring.

Vi imødekommer FN's verdensmål

Verdensmaal Ikon 03
Verdensmaal Ikon 09
Verdensmaal Ikon 12
Verdensmaal Ikon 15

Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening væsentligt reduceres.

Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer, og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene

Preben Asp Indehaver Af Aurocon ApS

AUROTRAP-fælden er for dig, som vil: